Viazač bremien

Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

O kurze

Účastníci kurzu Viazač bremien získajú teoretické a praktické vedomosti potrebné na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa činnosti výkonu viazačov bremien, získajú zručnosti na viazanie, zavesenie a uchopenie bremena vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom, praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz viazač bremien  v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

Preukaz viazača bremien

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  viazačov bremien:

  • ukončená základná školská dochádzka,
  • vek najmenej 18 rokov,
  • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec).

Rozsah kurzu

  • Základný kurz – 20 hodín
  • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
  • Aktualizačná odborná príprava – 8 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri prevádzke a obsluhe zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazačov bremien a pri viazaní, uchopovaní a zavesovaní bremien.

  • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.
  • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2013 Z. z.
Cena kurzu

Základný kurz – 70 €/osoba

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Aktualizačná odborná príprava – 40 €/osoba

Online prihláška
Prihláška


Stroje a zariadenia na zemné práce

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia
Trieda

Druhy
Druhy lešenia

Kontaktné údaje


Adresa trvalého bydliska:Stiahnite si prihlasovací formulár alebo využite našu online prihlášku.

GDPR

  • Osobné údaje

Osobné údaje