Kurzy BOZP

BOZP

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
Viac informácií

Elektrotechnici

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo prevádzky (§21 - §23)
Viac informácií

Lešenári

Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
Viac informácií

Lesné stroje

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení
Viac informácií

Pohyblivé pracovné plošiny

Výchova a vzdelávanie osôb obsluhujúcich pohyblivé pracovné plošiny
Viac informácií

Práce vo výške pomocou špeciálnej lezeckej techniky

Výchova a vzdelávanie osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
Viac informácií

Stavebné stroje

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
Viac informácií

Viazač bremien

Výchova a vzdelávanie viazačov bremien
Viac informácií

Vysokozdvižné vozíky

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
Viac informácií

Zdvíhacie zariadenia

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení
Viac informácií